Các sản phẩm đúc khuôn từ hỗn hợp chất đàn hồi hay vật liệu cao su (rubber mouldings), được tạo thành bằng việc định hình ép buộc vật liệu cao su hay các hỗn hợp chất đàn hồi (elastomeric compounds) vào bên trong khuôn dưới tác dụng của nhiệt độ lưu hóa và lực ép khuôn giúp điền đầy sản phẩm.

Các phương pháp đúc khuôn thường được sử dụng cho việc tạo thành sản phẩm cao su kỹ thuật như: Sự ép nén trên máy ép thủy lực, hiện đại hơn là phương pháp bơm tiêm (Injection molding).

Một số hình ảnh sản phẩm cao su kỹ thuật từ phương pháp đúc khuôn cao su

 
Manufacturing

Customer

News-Event

Director Le Quan Lam received a certificate of merit from the President

Director Le Quan Lam received a certificate of merit from the President

22/102018

Director Le Quan Lam received a certificate of merit from the President

Recruiting Chinese Interpreter Staff

Recruiting Chinese Interpreter Staff

22/102018

Recruiting Chinese Interpreter Staff

Recruiting Sales Staff

Recruiting Sales Staff

22/102018

Recruiting Sales Staff

Labor Recruitment

Labor Recruitment

22/102018

Labor Recruitment

Recruitment Engineer Engineering-Automation

Recruitment Engineer Engineering-Automation

22/102018

Recruitment Engineer Engineering-Automation

Main Products

Module 72cell Double Glass

Module 72cell Double Glass

Processing: Contact

Module 60cell With Frame

Module 60cell With Frame

Processing: Contact

New product

Main industry

Production capacity